Image
Image
Visit our Gallery

Türksoya "Dədə Qorqud" Milli fondu və "Azərbaycan Dünyası" jurnalının idarə heyətinin qərarı ilə Eldar İsmayılov tərəfindən "Qızıl Ürək"ordeninin təqdimatı.